Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
  • img
  • img
  • img

Gia hạn nộp thuế TNDN thêm 3 tháng

 Chính Phủ vừa ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế như sau:

a) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.