Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Dịch vụ thu hồi nợ

Trong các loại tranh chấp dân sự hay thương mại thì tranh chấp trong việc thanh toán tiền nợ phát sinh trong quan hệ vay mượn hay từ quan hệ mua bán hàng hóa là một loại tranh chấp phổ biến nhất, và mặc dù tranh chấp này đơn giản hơn so với các loại tranh chấp khác, nhưng nếu không có một kiến thức pháp lý vững vàng và những kỹ năng đặc thù và chuyên nghiệp trong quá trình thu hồi nợ thì công việc này cũng rất khó thành công.

Với đội ngũ luật sư đã từng tham gia hàng trăm các vụ việc thu hồi nợ cho doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính, và cá nhân, VPLS CDN luôn nỗ lực giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp thu hồi nợ nhanh, ít tốn kém và hiệu quả nhất. Các luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xử lý, phục hồi những khoản nợ quá hạn, và thu hồi nợ bằng những phương cách xử lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, số lượng các tranh chấp phát sinh từ quan hệ mua bán hàng hoá mà VPLS chúng tôi được khách hàng giao phó đã lên đến hàng trăm vụ và với số tiền tranh chấp lên đến hàng trăm tỷ đồng.


Chúng tôi cũng thấu hiểu rằng kết quả của công việc này không chỉ đo bằng những văn bản thỏa thuận, bản án trên giấy mà chỉ thực sự đem lại hiệu quả cho khách hàng khi số tiền nợ được thu hồi trên thực tế. Do vậy, các công việc của chúng tôi trong lĩnh vực này luôn được thực hiện trọn gói và chỉ dừng lại khi khách hàng nhận được tiền.


Đảm nhận thực hiện dịch vụ thu hồi nợ, VPLS CDN đồng thời còn hỗ trợ khách hàng trong việc xem xét, đánh giá lại các công cụ quản lý tài chính, cách thức quản lý nợ nhằm khắc phục các thiếu sót và hạn chế các rủi ro về tài chính.


Nhận đánh giá trường hợp