Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tranh chấp bất động sản

Tranh chấp bất động sản những năm gần đây gia tăng rất mạnh về số lượng và tính chất phức tạp, trong khi những quy định pháp luật về đất đai chưa thực sự rõ ràng, thay đổi liên tục cùng với việc vận dụng pháp luật chưa thực sự thống nhất ở các cơ quan giải quyết tranh chấp khiến loại tranh chấp này càng phức tạp hơn nữa. Do vậy, để giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này có hiệu quả, đòi hỏi người tham gia giải quyết tranh chấp không những có kiến thức sâu rộng về pháp luật đất đai mà còn là những người thực sự có kinh nghiệm giải quyết loại tranh chấp này.

 

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia giải quyết tranh chấp đất đai với giá trị tranh chấp cực kỳ lớn, VPLS CDN có khả năng giải quyết tất cả các loại tranh chấp liên quan đến bất động sản, bao gồm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, tranh chấp do bị lấn chiếm, sử dụng bất động sản bất hợp pháp, yêu cầu đòi lại bất động sản.


Nhận đánh giá trường hợp