Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Dịch vụ thuế

Pháp luật về thuế ở Việt nam rất đa dạng, và luôn biến chuyển liên tục theo sự phát triển kinh tế và hội nhập thế giới. Do đó, doanh nghiệp không chỉ trang bị những kiến thức về thuế, mà còn đòi hỏi một kinh nghiệm dày dạn xử lý các vấn đề về thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh. 

Với mục đích cung cấp cho khách hàng dịch vụ tối ưu, hiệu quả nhất, bên cạnh luật sư tư vấn thuế của VPLS CDN, chúng tôi còn liên kết với các chuyên gia tư vấn thuế hàng đầu tại Việt nam cũng như các chuyên viên thuế hiện công tác tại các cơ quan thuế để tư vấn các vấn đề chuyên sâu về thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng vốn trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, VPLS CDN còn đảm nhận việc đại diện khách hàng trong quá trình làm việc với các cơ quan thuế để giải quyết những vướng mắc về thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ và đại diện khách hàng khiếu nại, khởi kiện các vấn đề về thuế tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở Việt nam.


Nhận đánh giá trường hợp