Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của VPLS CDN đảm nhận việc tư vấn các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư từ giai đoạn xin cấp giấy phép, đăng ký thuế và lao động cho đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bất kỳ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; liên doanh với các đối tác sẽ được đảm nhận bởi các luật sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi.


Nhận đánh giá trường hợp