Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Lao Động

Đối với người lao động, VPLS CDN đảm nhận việc hỗ trợ, đại diện người lao động tại Tòa án có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất cho người lao động.

Đối với người sử dụng lao động, các luật sư của VPLS CDN sẽ đại diện người sử dụng lao động tại các cơ quan giải quyết tranh chấp các tranh chấp lao động, giải quyết đình công cũng như các vấn đề lao động khác phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.


Nhận đánh giá trường hợp