Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Dịch vụ pháp lý về bất động sản

Trong thực tiễn tham gia giải quyết các tranh chấp về bất động sản, các luật sư của VPLS CDN nhận thấy rằng rất nhiều các tranh chấp bất động sản bắt nguồn từ việc các bên không nắm vững hay không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Do vậy, với mong muốn hỗ trợ quyền lợi của các bên trong giao dịch, hạn chế thấp nhất các rủi ro và tranh chấp, VPLS CDN giới thiệu dịch vụ tư vấn pháp lý về giao dịch bất động sản, theo đó các luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm nhận:

-   Giải thích các quy định của pháp luật Việt nam về các chính sách, thủ tục có liên quan đến giao dịch; 

 

-    Hỗ trợ thẩm tra các thông tin về bất động sản và chủ sở hữu;

 

-    Xem xét, thẩm tra các giấy tờ, tài liệu về tình trạng pháp lý của bất động sản;

 

-    Soạn thảo hợp đồng, văn bản phục vụ cho giao dịch;

 

-    Hỗ trợ thực hiện các thủ tục công chứng giao dịch.

 

-   Đảm nhận thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, xin cấp quyền sở hữu, sử dụng bất động sản.

 


Nhận đánh giá trường hợp