Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hình sự

VPLS CDN đảm nhận thực hiện dịch vụ tư vấn và bào chữa cho khách hàng trong các vụ án hình sự, với người tư cách là người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn và bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Chúng tôi thấu hiểu rằng khi hành nghề trong một lĩnh vực mà rất nhiều lần phải đối diện với sự sống còn của một con người, nơi mà kinh nghiệm hành nghề không phải là yếu tố quyết định mà đòi hỏi người luật sư phải có một cái tâm thực sự, một sự tận tâm hết mực và sự dũng cảm nghề nghiệp để đấu tranh đến cùng của sự thật. Chúng tôi tự hào rằng các luật sư của văn phòng luôn làm việc với tinh thần nêu trên trong các vụ án hình sự nên các luật sư nhiều năm kinh nghiệm của VPLS CDN đã tham gia và thành công trong việc minh oan, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như thành công trong việc đấu tranh đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thay đổi tội danh trong nhiều vụ án hình sự trọng điểm.


Nhận đánh giá trường hợp