Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Dịch thuật pháp lý

Ngoài những cộng tác viên dịch thuật chuyên nghiệp, VPLS CDN còn có những luật sư tốt nghiệp chuyên ngành luật tại nước ngoài nên có khả năng sử dụng thuật ngữ pháp lý nước ngoài chính xác và phù hợp. Do vậy, trong quá trình dịch thuật, cộng tác viên dịch thuật sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên viên tư vấn, luật sư phụ trách công việc để đảm bảo chất lượng bản dịch một cách cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đảm nhận việc dịch thuật tất cả các loại văn bản, hợp đồng, tài liệu pháp lý, văn bản pháp luật, bản án, chứng từ .v.v. của các tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật và Hàn Quốc với giá thành phù hợp.


Nhận đánh giá trường hợp