Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hợp đồng

Mặc dù hợp đồng được xem “xương sống” cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng trong rất nhiều trường hợp và ở nhiều công ty, hợp đồng vẫn chưa thực sự nhận được sự quan tâm đúng mức của doanh nghiệp, do đó nó luôn tiềm ẩn những rủi ro rất lớn.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn hợp đồng cho các tập đoàn đa quốc gia, nên lĩnh vực tư vấn và soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại là một thế mạnh của VPLS CDN.  Thực hiện dịch vụ này, chúng tôi không những xây dựng các điều khoản mang lại lợi ích cao nhất cho quý doanh nghiệp mà còn giảm thiểu một cách thấp nhất các rủi ro trong tương lai.

Công việc tư vấn bao gồm

- Hiệu chỉnh, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại, bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng phân phối, đại lý; hợp đồng ngoại thương; hợp đồng liên doanh; hợp đồng góp vốn; hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tài chính và bảo hiểm.

- Tham gia cùng khách hàng trong quá trình thương lượng, đàm phán.

- Cung cấp các ý kiến pháp lý giúp khách hàng lựa chọn một giải pháp thích hợp nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nhận đánh giá trường hợp