Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
  • img
  • img
  • img

Lương tối thiểu vùng lên đến 2 triệu đồng

Theo đó, nâng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 lên:
- Mức 2.000.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
- Mức 1.780.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
- Mức 1.550.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
- Mức 1.400.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng này, doanh nghiệp điều chỉnh lại mức lương trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng, tiền lương trong hợp đồng lao động phù hợp với quy định pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2011.