Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Đào Công Tráng

img

Đào Công Tráng

Luật sư

Chuyên ngành chính của Luật sư Đào Công Tráng là tư vấn về luật đầu tư và luật doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập VPLS Cao Đức Nhuận, Luật sư Tráng đã đảm nhận chức vụ quản lý quan trọng tại công ty Biti, cũng như làm việc cho các công ty tư vấn hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001, hệ thống quản trị môi trường ISO 14001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS cũng như các công cụ quản lý khác như 5S, Kaizen, Learn. 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm đầu tư, môi trường, quản trị chất lượng cũng như kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực luật, Luật sư Tráng hiện đảm nhận các công việc liên quan đến việc tư vấn luật cho doanh nghiệp cũng như đảm nhận nhiều tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá, công việc thu hồi nợ với số tiền tranh chấp lên đến hàng trăm tỷ đồng tại khu vực Nam Bộ.

Đào tạo

  • 2001

    Cử nhân Luật kinh tế, Trường Đại học Đông Đô

  • 2008

    Chương trình Giám đốc điều hành-Học viện Quản trị kinh doanh

  • 2010

    Khoá đào tạo luật sư, Học viện tư pháp, Bộ tư pháp