Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Nguyễn Thị Khoa

img

Nguyễn Thị Khoa

Luật sư

Trước khi làm việc tại VPLS CDN, luật sư Mai Khoa công tác tại Nhà xuất bản Đồng Nai với cương vị là Biên tập viên, phụ trách mảng pháp luật. Trong suốt khoảng thời gian 8 năm công tác tại đây, luật sư Mai Khoa đã sử dụng những kiến thức pháp lý của mình để thực hiện rất nhiều đầu sách pháp luật như hình sự, dân sự, hành chính, lao động.

Với kiến thức và kinh nhiệm tích lũy trong thời gian làm biên tập và viết nhiều đầu sách pháp luật, luật sư Mai Khoa đã quyết định chuyển hướng nghề nghiệp của mình, chuyên sâu vào công việc pháp luật thực tiễn bằng việc gia nhập vào văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng nai, với chức danh chuyên viên pháp lý phụ trách chính về lãnh vực thẩm định hợp đồng và hồ sơ bất động sản. Thời gian dài công tác đã giúp luật sư Mai Khoa củng cố thêm kinh nghiệm của mình đối với các vấn đề trong lĩnh vực pháp luật dân sự và bất động sản.

Với những kinh nghiệm trên, và 8 năm làm việc tại VPLS Cao Đức Nhuận, luật sư Mai Khoa hiện phụ trách các dịch vụ pháp lý về bất động sản, các tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, hành chính. 


Thành viên Đoàn Luật sư Tỉnh Đồng Nai 

Đào tạo

  • 1999

    Cử nhân Luật, chuyên ngành luật hành chính, trường Đại học Luật Hà Nội

  • 2010

    Khóa đào tạo Luật sư, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Bộ Tư Pháp