Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vũ Gia Kiên

img

Vũ Gia Kiên

Luật sư


Đào tạo

 • 1996

  Cử nhân kỹ thuật, Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 • 2008

  Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 • 2010

  Thạc sỹ quản trị kinh doanh, American Heritage University

 • 2015

  Khoá đào tạo luật sư, Học viện tư pháp, Bộ tư pháp